Egen el från hjärtat -smart-MEMPHIS in the news (Swedish language)

"Var vi än befinner oss omges vi av energi som skulle kunna driva små elektriska apparater och sensorer. Utmaningen är att fånga in den. Nu utvecklar svenska forskare en pacemaker som ska drivas av hjärtats egna slag."

Click here to read the article.

Posted on May 29, 2017 .